Installer le clavier n'ko - ߝߊ߬ߛߏ
Installer le clavier n'ko
Download N'ko Keyboard and N'ko Font
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Saturday, June 25, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [14]
ߊ߲ߘߙߏߌߘ [2] » ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

 

ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬

 

Télécharger la police pour Andoïde

 


 

ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬

 

Télécharger le clavier N'ko pour Andoïde

 

 


 

ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߜߍ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬: ߥߌ߲ߘߏߛ ߣߌ߫ ߡߊߞ ߊ߬ ߣߌ߫...)ߺ

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߗߍߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߊ߫-ߝߟߐߡߊ ߕߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫

Télécharger N'ko Font FassoTimes

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
Moussa DOUMBIA
Moussa DOUMBIA Fasso kanou
 1 Week ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Moussa....    Wednesday, September 13, 2017  
Ibrahima Traore
Ibrahima Traore Je veux bien écrire n'ko sur mon clavier.
 2 Weeks ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Ibrahima....    Saturday, September 9, 2017  
Ibrahima Traore
Ibrahima Traore djoumatenin
 2 Weeks ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Ibrahima....    Saturday, September 9, 2017  
Sekoubacamara
Sekoubacamara 9317 9317
 2 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Sekoubac....    Friday, August 4, 2017  
ngolo diarra
ngolo diarra Slt, je voudrais a apprendre N'ko .que je fais?
 6 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ngolo....    Tuesday, April 4, 2017  
bangal
bangal Nko Afrique
 9 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ bangal    Thursday, January 5, 2017  
Ibrahima Traore
Ibrahima Traore Je suis vraiment satisfais de votre intervention.
 10 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Ibrahima....    Wednesday, December 14, 2016  
alliou mbeyerefe dabo
alliou mbeyerefe dabo Nko africa
 11 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ alliou....    Wednesday, November 9, 2016  
fatoumata  keita
fatoumata keita Nko africa
 12 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ fatoumat....    Thursday, October 27, 2016  
Sidiki Diabaté
Sidiki Diabaté Le N'ko lá m'interresse beaucoup par-ce que je suis Africain, Malien, Maninka et je viens du Mandé. Merci
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Sidiki....    Friday, October 7, 2016  
Dabo Ousmane
Dabo Ousmane Nko diman bye a ni Karan na lou
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Dabo Ousmane    Thursday, October 6, 2016  
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ Mamadi Sayon CAMARA, voici le lien pour telecharger les clavier N'ko pour ordinateur: http://www.jamra-patel.com/resources/
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫....    Thursday, July 21, 2016  
Mamadi Sayon CAMARA
Mamadi Sayon CAMARA je voudrais avoir le clavier n'ko pour m'exercer à écrire sur mon ordinataire
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Mamadi....    Monday, July 18, 2016  
alliou dabo an      ߊߟߟߌߥߎ ߘߊߓߏ
alliou dabo an ߊߟߟߌߥߎ ߘߊߓߏ ߒߞߏ ߟߋߓߋ ߊߝߙߌߞߌ ߓߏ ߘߌߞߋߞߣߏ ߛߌߞߊ ߛߌߕߴߏߟߊ
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ alliou....    Wednesday, June 29, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
  ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯.... ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫