ߕߐ߯ߛߓߍ߫ ߝߏ߬ߘߏ


ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߕߐ߮: [ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ]

ߊ߬ ߖߍ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߆-߁߂ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߛߓߍ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫.

ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߗߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.


ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲: [ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ]

ߊ߬ ߖߍ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߆-߁߂ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߛߓߍ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫.


ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ: [ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ]

ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߊߘߏ߲߬.


ߒ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ: [ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ]

.jpg ߥߟߊ߫ png ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫